18.9.2017.


Projekti/programi 2017-2020


 1. "OSOBNI ASISTENT - POMOĆ OBOLJELIMA OD MS-a PRILIKOM STVARANJA PREDUVJETA ZA NEOVISAN ŽIVOT"
  Osnovni cilj projekta je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije
  Specifični ciljevi su: povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta oboljelih od multiple skleroze, potaknuti samostalnost i neovisno življenje osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta oboljelih od multiple skleroze, održati zaposlenost osobnih asistenata od kojih su većina osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada.
  Aktivnosti projekta: sklapanje ugovora o suradnji s 14 korisnika za osiguravanje osobnog asistenta, sklapanje ugovora o radu s 16 osobnih asistenata, pružanje usluge osobne asistencije korisnicima (14 osoba), pružanje konzultantskih usluga osobnim asistentima i korisnicima, osiguravanje praćenja provedbe programa i rada osobnih asistenata kao i koordiniranje rada istih, izrada mjesečnih evaluacija rada po vrsti i količini pružene usluge za svakog od 14 korisnika. Osobni asistenti pružaju uslugu osobne asistencije korisnicima u njihovim domovima, fleksibilno, prilagođeno individualnim potrebama korisnika najviše polovicu ukupnog mjesečnog fonda sati (za korisnike sa BI od 1-45) i najviše puni ukupni fond sati mjesečno(za korisnike sa BI 0) . Svaki korisnik izrađuje plan rada, a asistent izvješće o radu.
  Usluga osobne asistencije obuhvaća: pomoć osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta pri ustajanju, kupanju, oblačenju, odlasku na toalet, uporabi pomagala, kupovini, pripremanju hrane, održavanju higijene u kući, čuvanju djece, pomoć pri radnim aktivnostima. Osobni asistent pomaže pri onim aktivnostima koje bi korisnik samostalno obavljao da nema određeno oštećenje. Usluga je prilagođena individualnim potrebama svakog korisnika.
  Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

 2. PROGRAM "KAKO ŽIVJETI S MULTIPLOM SKLEROZOM"
  Osnovni cilj: doprinjeti većoj socijalnoj uključenosti i unapređenju kvalitete života osoba s invaliditetom.
  Specifični ciljevi: poboljšati rehabilitaciju oboljelih, potaknuti aktivno sudjelovanje i integraciju osoba oboljelih od MS u životu zajednice, povećati informiranost oboljelih o bolesti, liječenju i njihovim pravima, utjecati na senzibiliziranje okoline i ublažavanje predrasuda prema osobama s invaliditetom.
  Aktivnosti: organiziranje druženja članova u prostoru udruge tijekom čitave godine jednom tjedno u trajanju nekoliko sati, organiziranje posjeta teško pokretnih i nepokretnih članova u njihovim domovima diljem Istre, informiranje i savjetovanje članova vezano za njihova prava, bolest i liječenje, obilježavanje svjetskog i nacionalnog dana multiple skleroze, osvješćivanje javnosti o problemima osi, održavanje web stranice udruge, nabavka vitamina, preparata i poklon paketa za članove, organiziranje edukativnih radionica, posudba ortopedskih pomagala bez naknade, knjižnične usluge(besplatna posudba knjiga u Puli, Vodnjanu i Žminju), usluge pomoći i njege u kući, zbrinjavanje/zapošljavanje osoba s invaliditetom, surađivanje s ostalim udrugama, surađivanje sa CZSS i Obiteljskim centrom, rehabilitacija OSI...
  Projekt sufinanciraju JLS, JRS, razni donatori (organizacije, poduzeća i građani)

 3. U sklopu redovnog programa rada provodimo projekt "NA MLADIMA SVIJET OSTAJE" putem kojeg ostvarujemo suradnju sa Osnovnim i Srednjim školama u cilju osviješćivanja javnosti o multipli sklerozi i osobama s invaliditetom.
  Projekt financira Grad Pula.

 4. U sklopu redovnog programa rada također provodimo projekt „SVJETSKI DAN MULTIPLE SKLEROZE“ čiji cilj je također osvješćivanje i senzibiliziranje javnosti o multipli sklerozi/osobama s invaliditetom.
  Projekt financira Grad Pula.

 5. PROGRAM "REHABILITACIJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM"
  Osnovni cilj: Unapređenje kvalitete života i rehabilitacije osoba s invaliditetom te povećanje razine zdravlja
  Specifični ciljevi: poboljšati mobilnost OSI i sprječiti pogoršanje stanja bolesti, razviti samopouzdanje, samopoštovanje i osobnu odgovornost OSI te njihovo socijalno uključivanje u zajednicu.
  Aktivnosti: vježbe, masaže, refleksoterapija, plivanje u bazenu, terapijsko jahanje na konjima, motivirajuće radionice, predavanja o zdravlju, nabavka vitamina, preparata i proizvoda za osobnu higijenu te okupljanje članova.
  Projekt sufinanciraju JLS, JRS, razni donatori (organizacije, poduzeća i građani)

 6. PROGRAM "RAZVOJ I ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI"
  Osnovni cilj: Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom razvojem alternativnih socijalnih usluga na području Istarske županije
  Posebni ciljevi:

  1. Veća dostupnost i povećanje kvalitete socijalnih usluga
  2. Smanjenje socijalne isključenosti osoba s invaliditetom
  Aktivnosti:
  1. Usluga pomoći u kući - 3 Gerontodomaćice- zaposlenici DMS IŽ u domovima korisnika sukladno njihovim individualnim potrebama obavljaju aktivnosti: organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.) obavljanje, kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština) zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
  2. Informiranje korisnika - o socijalnim uslugama i pružateljima usluga, podrška korisniku pri utvrđivanju njegovih potreba i prava iz sustava socijalne skrbi, Individualni razgovori i informiranje korisnika o iskustvima oboljelih, o mogućnostima rješavanja problema i uključivanja u aktivnosti udruge u cilju prevladavanja teškoća i nedaća u vezi s bolešću, invalidnošću, uključivanju u svakodnevni život. Provodit će se osobno i putem telefona, e-maila i slično.
  3. Druženje članova u udruzi Razgovori i druženje članova u prostoru udruge jednom tjedno od 9:00-13:00 sati.

  Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Istarske županije